Podatki o podjetju

Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana

TR: 29000-0003155073, UniCredit Banka Slovenija d. d.
Matična številka: 5790760
Identifikacijska št. za DDV: SI91580463
Osnovni kapital: 665.832 EUR
Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka registrskega vpisa: 200210374
Verovškova ulica 74
1000 Ljubljana
Telefonska št.: 01 53 03 700
Telefaks št.: 01 53 03 799

Porsche Zavarovalno Zastopništvo, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.
TR 29000-0055529447, UniCredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka:3347893000
Davčna številka: 44103751
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka registrskega vpisa: 2008/23187
Verovškova ulica 74
1000 Ljubljana
Telefonska št: 01 53 03 702
Telefax št.: 01 53 03 781 

Pravno obvestilo

OPOZORILO: z obiskom tega spletnega mesta ste zavezani k spoštovanju v nadaljevanju navedenih pogojev.

To spletno stran, ki vključuje domačo stran in vse druge pripadajoče spletne strani, upravljata družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., ki sta del koncerna Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, 5020 Salzburg, Avstrija. Spletna stran skupaj z vsemi svojimi deli, kot so podatki, besedila in fotografije, je avtorsko zaščitena. Družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., dovoljujeta pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiva s spletne strani izključno za osebno, nejavno in nekomercialno rabo ter v informativne namene, pod pogojem, da se v kopijah ohrani obvestilo o avtorski pravici iz naslova lastništva. Prepovedani so kakršnakoli raba, reprodukcija, sprememba in javno prikazovanje gradiva s te spletne strani brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja družb Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o.

Dovoljena je izdelava medsebojnih povezav v okviru postopkov iskanja z iskalniki (Yahoo, Google itd.), pri čemer si družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., pridržujeta pravico do prepovedi medsebojnih povezav za nekatere osebe, podjetja, združenja, skupine ljudi in skupine podjetij, brez navedbe razlogov.

Vse informacije ali sporočila, ki jih bo kdo tretji posredoval ali objavil na spletni strani, bodo obravnavana kot zaupna in avtorskih pravic prosta, uporabljena pa bodo izključno v povezavi z dejavnostmi, ki jih opravljata družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o.

Vse na tem spletnem mestu prikazane slike, besedila in druge storitve predstavljajo nezavezujoče informacije, pri čemer si družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., pridržujeta pravico do poznejših sprememb.

Družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., izključujeta svojo odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi komurkoli nastala zaradi uporabe gradiva s te spletne strani.