Obravnavanje škodnih primerov

Kontrola računov, opravljanje cenitev s strani pooblaščenih cenilcev, vložitev zahtevkov pri nasprotnih zavarovalnicah, plačilo servisnih računov - vse to za vas uredijo strokovnjaki družbe Porsche Leasing.   

  • Prevzem administracije in birokracije v primeru škodnega dogodka.
  • Ukrepanje doma in v tujini ne glede na povzročitelja prometne nesreče.