Prednost uporabi pred lastništvom vozila.

Namenjen je vsem, ki uporabnosti dajete prednost pred lastništvom vozila. Pri poslovnem oziroma operativnem najemu imate vozilo samo v najemu, in ne postanete njegov lastnik. Višina mesečne najemnine je odvisna od trajanja pogodbe (od 24 do 60 mesecev), višine delne najemnine, ki je lahko do 30 odstotkov vrednosti vozila, izbranega modela in motorne različice vozila ter dogovorjenega letno prevoženega števila kilometrov.

Pošteno in pregledno.

 • Ob sklenitvi pogodbe slednjo vnaprej prejmete v pregled, na njej pa so navedeni stroški obdelave in rizičnega sklada. Ob izteku pogodbe vozilo preprosto vrnete trgovcu. Vozilo oceni strokovnjak. Skladno s pogodbenim dogovorom sta obračunana višje/nižje število prevoženih kilometrov in morebitna nastala škoda.

Prednosti za vas.

 • Investirate le v uporabo vozila, medtem ko je tveganje za negotovo tržno vrednost in prodajo vozila ob izteku najema 100-odstotno na strani družbe Porsche Leasing. Po izteku pogodbe vrnete vozilo - za ovrednotenje in prodajo vozila poskrbi Porsche Leasing.
 • Nižje mesečne bremenitve - plačujete samo uporabo vozila.
 • Predmet najema ni prikazan v bilanci stanja, mesečna plačila pa predstavljajo stroške najemnin.
 • Najem ne bremeni vaše kreditne sposobnosti.
 • Zagotovljeni večja likvidnost podjetja in možnost načrtovanja stroškov. 100-odstotni odbitek vhodnega davka za pravne osebe, ki so davčni zavezanci, pri vseh plačilih vozil.

  Plačujete samo uporabo vozila.

  Prenos tveganja prodaje vozila na nas.

  Najem ne bremeni vaše kreditne sposobnosti.

  Možnost načrtovanja stroškov.

Naslednji korak:

Kaj pa so posebnosti finančnega leasinga?