Impressum

Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana

Verovškova 74
1000 Ljubljana

Tel. (00386) (0)1 53 03 701
Fax (00386) (0)1 53 03 799
E-Mail: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)si

TR: 29000-0003155073, UniCredit Banka Slovenija d. d.
Matična številka: 5790760
Identifikacijska št. za DDV: SI91580463

Osnovni kapital: 665.832 EUR
Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka registrskega vpisa: 200210374

Za izvensodno reševanje sporov, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, je v primeru ko je leasingojemalec potrošnik v smislu ZPotK-1 pristojno Združenje bank Slovenije - GIZ Ljubljana, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, izvajalec.irps(kwfat)zbs-giz(kwfdot)si, tf:+386 (0)1 24 29 700, fax: +386 (0)1 24 29 713. Postopek izvensodnega reševanja sporov, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij med družbo Porsche in potrošnikom ureja Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZlsRPS)

SISBON

SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, ki članom sistema iz 15. člena Zakona o centralnem kreditnem registru omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo podatkov o zadolženosti komitentov - fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnih poslov s fizičnimi osebami in z namenom vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb. Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. kot član sistema izmenjave informacij, uporabnik in upravljavec zbirke osebnih podatkov svojih komitentov, fizičnih oseb, v SISBON posredovane podatke vzdržuje in nadzira ter odgovarja komitentom in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost ter izvajanje varstva skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o centralnem kreditnem registru.  Informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu http://www.sisbon.si in v zloženki, ki jo lahko dobite na vpogled na sedežu družbe Porsche Leasing SLO d.o.o.

Pravno obvestilo

OPOZORILO: z obiskom tega spletnega mesta ste zavezani k spoštovanju v nadaljevanju navedenih pogojev.

To spletno stran, ki vključuje domačo stran in vse druge pripadajoče spletne strani, upravljata družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., ki sta del koncerna Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, 5020 Salzburg, Avstrija. Spletna stran skupaj z vsemi svojimi deli, kot so podatki, besedila in fotografije, je avtorsko zaščitena. Družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., dovoljujeta pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiva s spletne strani izključno za osebno, nejavno in nekomercialno rabo ter v informativne namene, pod pogojem, da se v kopijah ohrani obvestilo o avtorski pravici iz naslova lastništva. Prepovedani so kakršnakoli raba, reprodukcija, sprememba in javno prikazovanje gradiva s te spletne strani brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja družb Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o.

Dovoljena je izdelava medsebojnih povezav v okviru postopkov iskanja z iskalniki (Yahoo, Google itd.), pri čemer si družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., pridržujeta pravico do prepovedi medsebojnih povezav za nekatere osebe, podjetja, združenja, skupine ljudi in skupine podjetij, brez navedbe razlogov.

Vse informacije ali sporočila, ki jih bo kdo tretji posredoval ali objavil na spletni strani, bodo obravnavana kot zaupna in avtorskih pravic prosta, uporabljena pa bodo izključno v povezavi z dejavnostmi, ki jih opravljata družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o.

Vse na tem spletnem mestu prikazane slike, besedila in druge storitve predstavljajo nezavezujoče informacije, pri čemer si družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., pridržujeta pravico do poznejših sprememb.

Družbi Porsche Kredit in Leasing SLO, d. o. o., in Porsche Leasing SLO, d. o. o., izključujeta svojo odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi komurkoli nastala zaradi uporabe gradiva s te spletne strani.

Website produced by

Internet-Agentur Salzburg Logo
Vivid Planet Software GmbH
Internet-Agentur Salzburg
Hopfgartenstraße 10
A-5302 Henndorf a. Wallersee

http://www.vivid-planet.com