Dobro pripravljeni s katalogom škode družbe Porsche Leasing

S katalogom škode vas želimo dobro pripraviti na vračilo leasing vozila. Katalog vsebuje osnovne informacije o poštenem vrednotenju vozila upravljanja voznega parka družbe Porsche Leasing in vam služi kot pomoč pri postopku vračila vozila.

Katalog škode - osebna vozila

Kriteriji vrednotenja

Vračilo

Vračilo vozila je pri nas enostavno, transparentno in nevtralno. Vozilo je ovrednoteno po kriterijih, ki so v katalogu škode. Kriteriji so neobvezujoči, služijo vam kot pomoč in zagotovilo, da ne pride do neljubih presenečenj o nepričakovanih stroških, ko vrnete vozilo. 

 

 

Katalog škode

Loči se med sprejemljivimi (sledi obrabe z brezplačnim popravilom) in nesprejemljivimi poškodbami (škoda, katere popravilo ni brezplačno).

  • Sprejemljivo: poškodbe, nastale zaradi običajne rabe vozila, ki ne kvarijo splošnega videza vozila.
  • Nesprejemljivo: poškodbe, ki so večje od poškodb zaradi običajne rabe vozila. Navedene so tudi v strokovnem poročilu cenilca in na izstavljenem računu.