Skladnost poslovanja

Porsche ne tolerira kršitev predpisov

Porsche jemlje vsa opozorila o možnih kršitvah predpisov zelo resno. Takšne informacije skrbno preišče in v odgovor na ugotovljene kršitve predpisov ustrezno ukrepa, v skladu z veljavnimi delovnopravnimi predpisi in predpisi o soodločanju.

Managerji, zaposleni, stranke, poslovni partnerji družb Porsche, javni uradniki ali drugi zunanji subjekti lahko prijavijo vsak namig o možni kršitvi predpisov glede družb Porsche sistemu varuhov (ombudsmanov).  Žvižgačem ni treba skrbeti zaradi povračilnih ukrepov ali drugih neugodnosti s strani družb Porsche, če prijavijo take kršitve.

Žvižgači lahko stopijo v stik z dvema zunanjima pravnikoma (varuhoma), ki poslujeta ločeno od družb Porsche preko različnih kanalov za prijavo 24 ur na dan brezplačno. Varuha obravnavata vse informacije, ki jih prejmeta, kot zaupne in zagotavljata, da žvižgači ostanejo anonimni.

Vsakdo, ki želi posredovati konkretna opozorila o možnih kršitvah predpisov glede družb Porsche, lahko stopi v stik z varuhoma, kot je navedeno spodaj. Varuha sta na voljo tudi za zaupen oseben pogovor.

Centralni preiskovalni urad

E-pošta: io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de

Telefon: +800 444 46300, +49 5361 946300

http://www.bkms-system.com/vw

Pošta: Box 1717, 38436 Wolfsburg (center), Nemčija

Kontaktni podatki Varuhov

Dr. Rainer Buchert, odvetnik

Naslov: Bleidenstraβe 1, D-60311 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 71033330 ali +49 (0)6105 921355

Fax: +49(0)69 71034444

e-pošta: dr-buchert(kwfat)dr-buchert(kwfdot)de

Thomas Rohrbach, odvetnik

Naslov: Wildgäβchen 4, D-60599 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 65300356

Fax: +49(0)69 65009523

e-pošta: rohrbach(kwfat)ra-rohrbach(kwfdot)de

Podrobnosti o tem, kako stopiti v stik z varuhoma, so na voljo v nemškem, kitajskem, angleškem, francoskem, italijanskem, japonskem, portugalskem, ruskem, španskem in češkem jeziku s klicem na +49 (0) 69 65 30 04 90.  Pisna sporočila lahko pošljete tudi v slovenskem jeziku na navedene naslove (navadna pošta, fax, elektronska pošta).