Skladnost poslovanja

Sistem zaščite žvižgačev

Upoštevanje zakonskih predpisov in internih pravil je Volkswagnova prednostna naloga. Škodi za naše podjetje, zaposlene in poslovne partnerje se lahko izognemo le s spoštovanjem pravil in standardov. Posledično je potrebno kršitve hitro prepoznati, obravnavati in takoj odpraviti.

To zahteva skrbnost vseh udeležencev, skupaj s pripravljenostjo, da opozorijo na potencialne resne kršitve predpisov na podlagi utemeljenega suma. Cenimo tudi, ko nam informacije takšne narave posredujejo poslovni partnerji, stranke in druge tretje osebe. Prijave preiskovalnemu uradu se lahko pošljejo kadar koli in v katerem koli jeziku.

Sistem zaščite žvižgačev zagotavlja največjo možno zaščito prijaviteljev in vpletenih oseb. Preiskava se začne šele po zelo natančni preučitvi dejstev in utemeljenega suma kršitve predpisov. Ves čas preiskovalnega postopka bosta zagotovljena stroga zaupnost in tajnost. Informacije bodo pregledane pravično, ažurno in diskretno.

 

Prijavo lahko podate na brezplačni mednarodni številki: +800  444 46300 oz. če vaš lokalni ponudnik telekomunikacijskih storitev ne podpira brezplačnih storitev, lahko pokličete naslednjo plačljivo številko: +49 5361 946300.

Prek internetne komunikacijske platforme lahko vzpostavite stik s preiskovalnim uradom, izmenjate dokumente in vzpostavite dialog z odvetniki prek ločenega poštnega nabiralnika. Sistem je zaupen in zaščiten.  Žvižgači se lahko sami odločijo, ali želijo pri prijavi navesti svoje ime. Če želite poslati zaupno poročilo odvetnikom v preiskovalnem uradu, lahko prijavo predložite prek  varnega kanala poročanja.

Pomembno obvestilo: Tudi če vaš želeni jezik v kanalu za poročanje ni na voljo, lahko za predložitev prijave uporabite kateri koli jezik. Preiskovalni urad lahko kontaktirate v katerem koli jeziku prek elektronske ali navadne pošte.

Povezava do spletnega kanala poročanja BKMS

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16

Varuhi v skupini Volkswagen

»Varuh« ali »ombudsman« je izraz, ki izhaja iz švedske besede za mediatorja oziroma zakonitega zastopnika. Dr. Rainer Buchert in Thomas Rohrbach, zunanja varuha, ki ju je imenovala skupina Volkswagen, opravljata delo posebnih svetovalcev in sprejemata prijave o morebitnih kršitvah zakonskih ali internih predpisov oziroma kakršnem koli drugem škodljivem ravnanju v Skupini ter pregledujeta njihovo verodostojnost in utemeljenost. Posvetujeta se z žvižgačem, če je potrebno in če je identiteta žvižgača znana. Na koncu vse informacije v dogovoru z žvižgačem posredujeta preiskovalnemu uradu v nadaljnjo obravnavo.

Vse informacije se obravnavajo kot zaupne in žvižgač se sam odloči, ali želi v odnosu do Skupine ostati anonimen. Varuha, ki ju je imenovala Skupina, zagotavljata, da se prijave žvižgačev, ki ne želijo razkriti svoje identitete družbi, anonimno posredujejo preiskovalnemu uradu.

Če želite stopiti v stik z varuhoma skupine Volkswagen, lahko njune kontaktne informacije najdete na naslednji domači strani: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/.

Centralni preiskovalni urad

E-pošta io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de

Poštni naslov: Centralni preiskovalni urad

                          Poštni 

                          38436 Wolfsburg (center), Nemčija

 Osebno: Central Investigation Office Porschestraße 1

                 38440 Wolsburg (center), Nemčija

Prosimo, da se za sestanek predhodno dogovorite prek e-poštnega sporočila, ki ga pošljete na naslov io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de.