Skupina Porsche Finance Group Slovenia

Smo del podjetja s tradicijo.

Družba Porsche Leasing je hčerinska podjetja Porsche Bank AG.

Smo del organizacije z več kot 50-letnimi izkušnjami s financiranjem vozil po meri kupcev v Avstriji in državah, v katerih je avstrijski Porsche Holding prisoten kot uvoznik ali trgovec: Madžarska, Slovenija, Slovaška, Hrvaška, Romunija, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Albanija, Bolgarija, Ukrajina Kolumbija, Bosna in Hercegovina in Čile. Porsche Holding je od marca 2011 v 100% hčerinski lasti Volkswagna AG, najuspešnejšega proizvajalca avtomobilov v Evropi.

Upravljanje voznega parka je večplastna naloga. Mobilnost podjetja bo zagotovljena veliko preprosteje in gospodarneje, če boste upravljanje voznega parka zaupali družbi Porsche Leasing. Lahko nam prepustite upravljanje voznega parka v celoti ali se odločite za posamezne delne storitve - vaši stroški bodo zagotovo nižji. Pri svetovanju strankam nas vodi načelo strokovnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana

Verovškova 74
1000 Ljubljana

Tel. (00386) (0)1 53 03 701
Fax (00386) (0)1 53 03 799
E-Mail: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)si

TR: 29000-0003155073, UniCredit Banka Slovenija d. d.
Matična številka: 5790760
Identifikacijska št. za DDV: SI91580463

Osnovni kapital: 665.832 EUR
Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka registrskega vpisa: 200210374

Za izvensodno reševanje sporov, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, je v primeru ko je leasingojemalec potrošnik v smislu ZPotK-1 pristojno Združenje bank Slovenije - GIZ Ljubljana, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, izvajalec.irps(kwfat)zbs-giz(kwfdot)si, tf:+386 (0)1 24 29 700, fax: +386 (0)1 24 29 713. Postopek izvensodnega reševanja sporov, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij med družbo Porsche in potrošnikom ureja Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZlsRPS)

SISBON

SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, ki članom sistema iz 15. člena Zakona o centralnem kreditnem registru omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo podatkov o zadolženosti komitentov - fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnih poslov s fizičnimi osebami in z namenom vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb. Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. kot član sistema izmenjave informacij, uporabnik in upravljavec zbirke osebnih podatkov svojih komitentov, fizičnih oseb, v SISBON posredovane podatke vzdržuje in nadzira ter odgovarja komitentom in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost ter izvajanje varstva skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o centralnem kreditnem registru.  Informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu http://www.sisbon.si in v zloženki, ki jo lahko dobite na vpogled na sedežu družbe Porsche Leasing SLO d.o.o.