Obravnavanje škodnih primerov

Kontrola računov, opravljanje cenitev s strani pooblaščenih cenilcev, vložitev zahtevkov pri nasprotnih zavarovalnicah, plačilo servisnih računov - vse to za vas uredijo strokovnjaki družbe Porsche Leasing. 

 • Prevzem administracije in birokracije v primeru škodnega dogodka.
 • Ukrepanje doma in v tujini ne glede na povzročitelja prometne nesreče.

Kako pravilno ravnati v primeru prometne nesreče: najpomembnejše minute v življenju

Vsaka prometna nesreča je neprijetna. Mi smo z vami korak za korakom, da ravnate spametno.

1. V primeru prometne nesreče je potrebno:

 • vozilo ustaviti in če je le možno, omogočiti normalno prevoznost ceste (nesreča z manjšo materialno škodo), 
 • prižgati varnostne utripalke, obleči odsevni telovnik, vozilo ustrezno označiti in zavarovati z varnostnim trikotnikom (postaviti ga moramo najmanj 100 do 150 metrov za avtom, v ovinku, ki zakriva mesto okvare, pa 100 metrov pred ovinkom, na avtocesti in hitri cesti, kjer so hitrosti višje, pa na oddaljenosti 250 do 400 metrov)
 • ter se prepričati, če so vsi udeleženci nepoškodovani oziroma po svojih močeh pomagati poškodovanim (Presodite stanje poškodovancev (zavest, dihanje, srčni utrip, videz in barvo kože, telesno temperaturo, krvavitve, nevarnost poškodbe hrbtenice, morebitno bljuvanje ...) in jim v okviru svojega znanja in usposobljenosti nudite osnovno pomoč)
 • pri tem pa je potrebno storiti vse, da bi preprečili nadaljnjo nastajanje škode, pod pogojem, da po nepotrebnem ne ogrožate sebe ali drugih udeležencev v prometu. 
 • Skladno z zakonodajo (glej naslednjo točko) je potrebno obvestiti policijo, posredovati osebne podatke soudeleženim v prometni nesreči ter ostati na kraju prometne nesreče, dokler ogled prometne nesreče ni končan.

  

2. Klic v sili 112

Ko kličete na telefonsko številko 112, povejte:  

 • KDO kliče.

Povejte svoje ime in - če je možno - telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi.

 • KAJ se je zgodilo.

Poskusite opisati, kaj se je zgodilo (npr. nekdo leži na tleh, ne odgovarja in krvavi iz ušesa).

 • KJE se je zgodilo.

Na cesti si pomagajte s podatki o kilometrih. Na avtocesti omenite smer vožnje.

 • KDAJ se je zgodilo.
 • KOLIKO je ponesrečencev.

Spol in starost ponesrečencev. Ta podatek je zelo pomemben, da na kraj nesreče pride dovolj reševalcev in zdravnikov.

 • Kakšne so POŠKODBE (lažje, hujše, mrtvi).
 • Kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave …).
 • Kakšno POMOČ potrebujete (avtodvigalo, varilni aparat, reševalce).

 Opozorilo: počakajte, da klic v sili konča klicni center.

3. Kdaj poklicati policijo?

Policijo je potrebno poklicati v vseh primerih, ki jih določa Zakon o varnosti v cestnem promet, torej v primerih: 

 • ko je telesno poškodovana vsaj ena oseba; 
 • večje škode na vozilu (aktiviranje zračnih blazin, je vozilo nevozno, so poškodovani vitalni deli vozila, se je vozilo prevrnilo ipd.); 
 • ko osebe, ki ji je povzročena škoda, ni na kraju nesreče; 
 • kadar ni jasno, kdo je odgovoren za škodni primer; 
 • ko kateri od udeležencev noče dati svojih podatkov oziroma odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila o prometni nesreči; 
 • v primeru suma prisotnosti alkohola ali drugih nedovoljenih substanc; 
 • ko je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje registracije ter 
 • v primerih: vandalizma, tatvine, požara, eksplozije, poplave, ropa, vloma, padca zrakoplova ali letalne naprave (npr. drona), kraje ali izgube ključa oz. registrskih tablic. 

Zaželen je tudi klic policije v primeru naleta na divjad ali domačo žival ter v primeru padca snega ali ledenih sveč s strehe.

V primerih, kjer policija ni pozvana na kraj prometne nesreče v kateri so udeleženi tudi drugi, je obvezno potrebno izpolniti Evropsko poročilo, se zjasniti o krivdi ter ga podpisati oziroma pridobiti podatke o vozniku soudeleženega vozila, prav tako pa registrsko številko tega vozila in številko zavarovalne police avtomobilske odgovornosti, po kateri je soudeleženo vozilo zavarovano. Zaradi lažje razjasnitve nastanka škodnega primera so zaželene tudi fotografije s kraja nesreče.

  Strokovno obravnavanje škodnih primerov povzročenih doma in v tujini.

  Podpora in razbremenitev pri upravljanju voznega parka.

Naslednji korak:

Želite vedeti več o naših dodatnih produktih?